หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ มาบอก..คณะศิลปกรรมศาสตร์มีอะไรน่าสนใจบ้าง
คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ มาบอก..คณะศิลปกรรมศาสตร์มีอะไรน่าสนใจบ้าง

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-01-20 15:35:43

2 วันสุดท้าย!! สำหรับโอกาสสมัครรอบ Portfolio65 

สมัคร คลิก https://admission.ssru.ac.th/

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 

รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครถึง 7 มกราคม 2565 

#ssrutcas65 #tcas65

 6618 แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ (สมัครฟรี!!ติดต่อแอดมิน)

 6601 สาขาวิชาจิตรกรรม

 6617 แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น (ลุ้นรับ iPad และ ทุนการศึกษา)

 6613 แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย

 6611 สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทย/ดนตรีสากล)

 6616 แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์

 6606 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home