หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > " เข็มกลัดดอกไม้จากกระดาษต้นจาก" l โครงการบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
" เข็มกลัดดอกไม้จากกระดาษต้นจาก" l โครงการบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-08-20 20:19:22

"กระดาษจากต้นจาก" วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นที่ชุมชนผลิตขึ้นมาเอง และนำกระดาษนั้นมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้เข็มกลัดติดเสื้อ สามารพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของชุมชนและสร้างรายได้

ขอบคุณลุงป้าน้าอาชุมชน ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ทุกท่าน และผู้ที่เกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนโครงการนี้