หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > Ep. 1 SSRU Music Podcast เรียนดนตรีประกอบอาชีพใหนดี
Ep. 1 SSRU Music Podcast เรียนดนตรีประกอบอาชีพใหนดี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-01-20 15:34:40

SSRUMusic Podcast ep.1 เรียนดนตรีประกอบอาชีพใหนดี “เรื่องราวดนตรี ที่มีมากกว่าเสียงเพลง” รายการพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรี ในแง่มุมต่าง ๆ หลากหลายมิติ ดำเนินรายการโดย  - อาจารย์ปฐมวัส  ธรรมชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  - อาจารย์กฤตวิทย์ ภูมิถาวร อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดนตรี และตัดต่อ : นาย เนติธร อรรถาโภชน์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home