หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > แขนงวิชาศิลปะการละคร
แขนงวิชาศิลปะการละคร

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-06-17 12:59:25

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home


ขอขอบคุณคลิปวิดีโอจาก สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิลปะการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

**แอดมินมิได้มีเจตนาจะนำคลิปวิดีโอนี้ไปสร้างผลประโยชน์หรือชื่อเสียงแต่อย่างใด ต้องการที่จะประชาสัมพันธ์สาขาวิชาโดยผ่านทางช่องทางนี้เท่านั้น