หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปี 2564 รอบ 1 Portfolio
แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปี 2564 รอบ 1 Portfolio

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-12-24 16:14:59

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home