หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

Ep. 1 SSRU Music Podcast เรียนดนตรีประกอบอาชีพใหนดี
SSRUMusic Podcast ep.1 เรียนดนตรีประกอบอาชีพใหนดี “เรื่องราวดนตรี ที่มีมากกว่าเสียงเพลง” ...
2022-01-15 20:50:50
แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ เปิดรับสมัครแล้ววันแรก portfolio65
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-12-24 18:04:50
.....คอยติดตาม
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-11-18 13:00:00
ตอบทุกคำถาม เรียนอะไรกันบ้างในบ้านหลังนี้ จากรุ่นพี่ตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-10-01 16:19:27
เปิดรับสมัครแล้ววันแรก portfolio65
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-10-01 10:40:08
สาขาวิชาดนตรี (ไทย/สากล)
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-07-19 16:33:26
2 น้องนศ.สาขาวิชาดนตรี คว้า 2 รางวัล ในโครงการประกวด "ซอล ลา ที โด" ร้องโชว์ล่ารางวัล
2 น้องนศ.สาขาวิชาดนตรี คว้า 2 รางวัลในโครงการประกวด "ซอล ลา ที โด" ร้องโชว์ล่ารางวัลซึ่งจั ...
2021-07-16 18:57:49
Motion Infographic สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-06-22 11:21:33
Motion Infographic สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-06-22 11:37:40
Motion Infographic สาขาวิชาจิตรกรรม
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-06-22 11:12:31
ช่องวิดีโอย้อนหลัง