หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นายมงคล อิงคุทานนท์ ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทา
นายมงคล อิงคุทานนท์ ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-11 13:53:55        

#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทา

          ได้รางวัลระดับโลก! นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไอเดียกรีน แปลงสาหร่ายในนากุ้งที่เป็นวัชพืช มาพัฒนาเป็นกระดาษ สามารถทำภาชนะ และผลิตภัณฑ์ทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ ลดของเสีย เพิ่มมูลค่า ลดผลกระทบต่อนากุ้ง  สาหร่ายในนากุ้ง เป็นวัชพืชในเกษตรกรรมการทำนากุ้ง มีลักษณะเป็นเส้นใยจำนวนมากคล้ายเส้นผม เส้นใยจะมีความเหนียว เงา มีสีเขียวอ่อน และสีเขียวเข้ม เส้นใยสามารถยึดเกาะกันได้ด้วยตัวเอง เจริญเติบโตได้ดีในนากุ้งที่มีระบบนิเวศเป็นน้ำกร่อยโดยการยึดเกาะบนดิน และสังเคราะห์แสงซึ่งมีความใกล้เคียงที่จะจัดอยู่ในกลุ่มของสาหร่ายสีเขียว
            เนื่องด้วยลักษณะเด่นที่เป็นเส้นใยละเอียด เมื่อสาหร่ายเกิดขึ้นมากจะส่งผลเสียต่อวงจรชีวิตของกุ้ง ได้แก่ เมื่อลูกกุ้งเข้าไปติดจะออกมาไม่ได้ทำให้เสียผลผลิต และเมื่อสาหร่ายตายจะทำให้เกิดปริมาณแอมโมเนียในน้ำมากเกินไปทำให้เกิดการเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น จึงจำเป็นต้องกำจัดซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการกำจัดด้วยการช้อนสาหร่ายขึ้นมาจากบ่อ และนำไปทิ้งทำให้เกิดขยะมูลฝอยจากการเกษตรจำนวนมาก

          นายมงคล อิงคุทานนท์ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงนำสาหร่ายในนากุ้งมาพัฒนาเป็นกระดาษ ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ สามารถใช้เป็นวัสดุทดแทนในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งกระดาษสาหร่ายได้ผ่านกระบวนการทดสอบมาตรฐานดั้งนี้ ค่าน้ำหนักมาตรฐานอยู่ที่ 242 กรัมต่อตารางเมตร ความต้านแรงดึง 0.53 กิโลนิวตันต่อเมตร ความต้านแรงฉีกขาด 1,183 มิลินิวตัน

โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย และสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และได้ทำผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายในนากุ้งดังนี้

1. กระดาษ มีลักษณะคล้ายกระดาษสา
2. ภาชนะ
3. แผ่นตกแต่งผนัง

ผลงานผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายของนายมงคล อิงคุทานนท์ ได้รับรางวัลมากมายในระดับนานาชาติดังนี้ 

- เหรียญทอง การประกวด 2020 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition  จากประเทศฮ่องกง

- เหรียญทอง การประกวด Taiwan International Invention Award Winners Association Anniversary จากประเทศไต้หวัน

- เหรียญทอง การประกวด International SALON of Invention and New Technologys จากประเทศรัสเซีย

- รองชนะเลิศอันดับ 1 (การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ) การประกวด Thailand Green Design Award (TGDA 2018)

.ถือเป็นไอเดียและนวัตกรรมดีดีจากนักศึกษาไทย ที่ใช้วิธีคิดในการแก้ปัญหาที่มีอยู่ อย่างสาหร่ายวัชพืชในนากุ้ง มาแปรรูปสร้างผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ ที่สามารถลดขยะพลาสติกด้วย ถือเป็นการแก้ปัญหาได้หลายต่อมากๆ น่าสนับสนุนอย่างยิ่ง

ขอบคุณเพจ Environman

#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทา

นายมงคล อิงคุทานนท์

นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

**หากสนใจผลงานอินบ็อกมาได้เลยนะคะ**


คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th