หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > โครงการสัมมนาศิลปกรรมศาสตร์ “Born to CE”
โครงการสัมมนาศิลปกรรมศาสตร์ “Born to CE”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-04-19 15:43:02


วันที่ 29 มีนาคม 2567 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ โดย อ.มารุต พิเชษฐวิทย์ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษา โครงการสัมมนาศิลปกรรมศาสตร์ “Born to CE” ภายใต้หัวข้อ การสร้างคาแรคเตอร์ (design character CE) วิทยากร โดย คุณณภัทร พรหมพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท expertise partner international และเจ้าของลิขสิทธิ์ของ CE I Art Toy ที่ติด 1 ใน 5 platform toy ที่ดีที่สุดในโลกจากเวที Design Toy Awards สหรัฐอเมริกา 2011 โครงการสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Far Studio ชั้น G คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุสนันทางานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home