หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นักศึกษาที่ได้รับศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม
นักศึกษาที่ได้รับศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-05 17:37:57
นักศึกษาที่ได้รับศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม
ณัฐมล อนุศักดิ์สิริ ( Nattamon Anusaksiri )ศิลปนิพนธ์: สภาวะห้วงความฝัน (Dream)

      นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการตกอยู่ในสภาวะห้างความฝันซึ่งบ่อยครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความฝันคือภาพสะท้อนของสิ่งต่างๆที่มาจากจิตใต้สำนึกโดยเชื่อมโยงเกี่ยวกับจินตนาการอารมณ์และความรู้สึกที่เป็นส่วนประกอบในการเกิดความฝัน

      It presents a story about falling into a dream state, often in a dream, which is a reflection of things that come from the subconscious in connection with imagination. Emotions and feelings that make up dreams.

“14Bullet” Art Thesis Exhibition 2021 นิทรรศการศิลปนิพนธ์ประจำปีการศึกษา2564

นักศึกษาชั้นปริญญาตรีชั้นปีที่4 สาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ หอศิลป์วังหน้า พิธีเปิด 30 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น.

“14Bullet”
Art Thesis Exhibition 2021
Fine Art 14, Painting, Faculty of Fine and Applied Arts,
Suan Sunandha Rajabhat University.
At Wangna Art Gallery
Opening Reception on 30 April 2021 17.00 p.m.
#14BulletExhibition
#พ่อพี่ไม่ได้เป็นนายก

คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th